Helene1
OFFLINE

Helene1

1544
Helene Richmond
Älgstigen 6
433 50 ÖJERSJÖ
0705-411476
TLTH-ordf 1982, och en av de ursprungliga Aderton. Hette Engvall på den tiden. AF-ombudsman 1983. Arbetar på SKF i Göteborg.