CHL
OFFLINE

CHL

628
Carl-Henning Löf
Valåsgatan 37
412 74 GÖTEBORG
0730-299370
V-90Kårhusgeneral -92FEMVAKD strax därefter, Region controller på Oden Anläggningsentreprenad AB