Öreberg
OFFLINE

Öreberg

1984
Anders Öreberg
-
-
0734-128215

Stol Mlm III. Första arkitekten inom de aderton någonsin. Numera Regionchef på SWECO Architects AB, Region Öresund (omfattande Sydsverige och Danmark), med kontor i Malmö, Helsingborg, Karlskrona/Växjö, Köpenhamn och Århus.