bjorn4email
OFFLINE

bjorn4email

1480
Björn Håkansson
-
-
+31 704156230
Var TLTH-vice 1983 och en av de ursprungliga aderton. Var också ordinarie ledamot i TLTH-fullmäktige 5 år i rad! Jobbade först hos TeleLogic och Telia i Malmö. Flyttade till Stockholm 1991. Började senare på Ericsson. Var på fritiden aktiv i Sveriges Juniorhandelskammare också känt som JCI Sweden (www.jcs.se) och var också dess ordförande under 1997. Träffade en holländska. Flyttade till Holland 1999, gifte mig och jobbade ytterligare 4 år hos Ericsson där. Har tillsammans med Ilona en dotter (Emma, född 2001).