danielsjoberg
OFFLINE

danielsjoberg

567
Daniel Sjöberg
-
-
0709-289329

F92, deltog glatt i F-sektionen, TLTH och Doktorandsektionen med det ena och det andra under 90-talet och en bit in i 2000-talet. Den hittills ende Doktorandombudsmannen. Hederstruls i TLTH. Numera professor i teoretisk elektroteknik på LTH. Har en annan hemsida.