f83gs
OFFLINE

f83gs

1540
Göran Sandberg
Agardhsgatan 4
22351, Lund, Sverige
0709-726899
F-83, AF Ombudsman 1990, Låglundsbo. Dessutom en osunt lång lista av kår- och sektionsuppdrag... Jobbar nu med produkledning på Mitrionics, efter några rundor på SwitchCore, Framtidsfabriken och Axis.