me1
OFFLINE

me1

1730
Marianne Larsson
Spolegatan 8A
22220 Lund
+46708158715

Hej! Vill bara uppdatera min registrering. Har bytt jobb och mailadress sedan snart två år och tydligen missat en hel del.Är K-79Var med i Femvak (då fanns inte D) runt 1982. Just 1982 var jag deputerad och heltidsanställd socialombudsman på Lunds Studentkår, på FEMVAK's mandat. Jag spexade i Jesper och sjöng i jazzbandet Nisses Stuga (det gör jag fortfarande).Gift, två barn, klassisk karrirär i industrin (AlfaLaval och TetraPak), därefter managementkonsult med egna företag och nu affärsutvecklare i innovationssystemet i södra Sverige.Jag minns inte vilka medaljer jag har men har en del, f a spexmedaljer.