HistorikOrdenssällskapet FEMVAK'D bildades 1985, året efter teknologerna äntligen fick en egen kår, TLTH. Före 1984 ingick teknologerna i Lunds Studentkår och för att föra fram våra åsikter i deras deputerade (Fullmäktige) hade vi ett parti som hette FEMVAK, vilket senare döptes om till FEMVAK'D. Sista året vi var med i Lunds Studentkår hade vi 18 mandat i deputerade vilket gav oss stort inflytande i kårpolitiken. Det var dessa 18 som bildade ordenssällskapet.

Grader i sammanslutningen
FEMVAK'Dare

Den första graden som man kan bli invald i om man engagerat sig i kåren eller sektionen motsvarar gräsrötterna i det gamla partiet.

Kandidat

Den andra graden som uppnås genom fortsatt engagemang. Denna grad motsvarar de personer som fanns med i partiets valbroschyr.

Deputerad

Motsvarar de 18 deputerade ledamöter som satt sista året innan vi blev egen kår och är därmed den högsta graden i ordenssällskapet.

Seniorer

Seniorer är före detta deputerade.

Övriga utmärkelser

Förutom ovanstående grader kan även ej studerande på LTH som gör något positivt för LTH och/eller TLTH bli invalda som Låglundsbo eller Främlingslegionär.

Varje år vid kårbalen håller FEMVAK'D sitt ordenskapitel, det så kallade Stortinget. Vid detta tillfälle väljs ett antal nya personer in i FEMVAK'D.