Stolar


För att göra ett bra jobb måste de deputerade sitta både vackert, bekvämt och ergonomiskt rätt. De aderton sitter därför i Superchair™.

När stolarna inte används av de deputerade disponeras dessa av TLTH som använder dom i Perstorpsrummet som sammanträdesstolar.

En Superchair™ är visserligen en genuin hantverksprodukt men skall även betraktas som ett konstverk. Teknologernas vardagliga och festiva användande skapar givetvis ett visst slitage, därför har De aderton osjälviskt tagit på sig ansvaret för underhållet.

Status på stolarna är idag som följer

Superchair namn Senaste besiktning Resultat
Ld I 2014-05-06 Mint condition. Renoverad våren 2014.
Ld II 2014-05-06 Mint condition. Renoverad våren 2014.
Ld III 2014-05-06 Mint condition. Renoverad våren 2014.
Mlm I 2014-05-06 Mint condition. Renoverad våren 2014.
Mlm II 2014-05-06 Mint condition. Renoverad våren 2014.
Mlm III 2014-05-06 Mint condition. Renoverad våren 2014.
Mlm IV 2014-05-06 Mint condition. Renoverad våren 2014.
Mlm V 2014-05-06 Mint condition. Renoverad våren 2014.
Hb I 2014-05-06 Mint condition. Renoverad våren 2014.
Hb II 2014-05-06 Mint condition. Renoverad våren 2014.
Hb III 2014-05-06 Mint condition. Renoverad våren 2014.
Gb Vrlm 2014-05-06 Mint condition. Renoverad våren 2014.
Ssk Krstd Hd I 2014-05-06 Mint condition. Renoverad våren 2014.
Ssk Krstd Hd II 2014-05-06 Mint condition. Renoverad våren 2014.
Ssk Krstd Hd III 2014-05-06 Mint condition. Renoverad våren 2014.
Ssk Krstd Hd IV 2014-05-06 Mint condition. Renoverad våren 2014.
Ög Vg Bl Klm I 2014-05-06 Mint condition. Renoverad våren 2014.
Ög Vg Bl Klm II 2014-05-06 Mint condition. Renoverad våren 2014.